فارسی
کمپین به پایان رسید. امیدواریم سال 2017 برای شما پر از شادی باشد.
پاداش x مسابقه ارائه شده براي شما
در آخر امسال، با پاداش تضمینی شركت ما و شانس بردن صندوق بزرگ جایزه، در هر صورت، برنده شما خواهيد بود.
جشن سالانه
جشن سالانه—مراسم سالانه اعطای جوایز و تجلیل از مشارکت‌ها و عملکردهای برجسته
ويدئوي تبليغاتي
دستاوردها، مطالب مهم، جوایز کسب‌شده، و افراد دخیل در آن، به صورت کامل، ثبت و ضبط شده اند.